Privacy Note (Applicants)

This Privacy Policy for Job Application was executed by and between Spyke Yazılım Anonim Şirketi (“Spyke”) as the “Data Controller” and you. In this context, the purpose of this Privacy Policy is to provide information on the collection, processing and use of the data provided by you in connection with the use of contact page of the www.spykegames.com website as well as the grade, purpose and scope of transfer thereof.

Identity of the Data Controller
Title: Spyke Yazılım Anonim Şirketi
Address: Büyükdere Cad. Astoria Alışveriş Merkezi No: 127 K: 1 Bağımsız Bölüm No: 59 34394 Esentepe Şişli  İstanbul
Trade Registry: İstanbul / 269335-5
MERSİS Nr: 0781087417300001

The Categories and The Purposes of Collecting and Processing Personal Data
Spyke may process your personal data in the type or categories of name, surname, e-mail, address, educational standing, professional experience, phone number and other types of personal data you may include your application or provide Spyke via your Curriculum Vitae; in order to contact and communicate with you and to provide information regarding the job application processes, to assess your capabilities and qualifications, to evaluate and finalize your job application, to conduct reference and background checks and in any case by being subject to the purposes of job application.

Transfer of Your Personal Data
Your personal data shall not be transferred to the any other third parties unless otherwise required by law and competent authority. In case a public institution is authorized to request personal data by the law, your personal data can be transferred to such authorized public institution in accordance with the applicable personal data protection legislations. Requests from judicial authorities will also be fulfilled in accordance with the applicable legislation

The Legal Grounds of Processing Your Personal Data
Your personal data is in electronic form via our www.spykegames.com website. The legal grounds that Spyke relies upon while processing your personal data are the following:

 • Your request
 • In cases where it is necessary to disclose such information in accordance with applicable laws or regulations or a court judgment or administrative order issued
 • Being necessary for the establishment and execution of an agreement
 • Being necessary for Spyke to fulfill its legal obligations as a data controller
 • Being necessary for the establishment, exercise, and protection of any right
 • Without prejudice to your fundamental rights and freedoms, being compulsory for Spyke’s statutory interests

Your Rights Regarding the Protection of Your Personal Data
According to the relevant legislation, you have the right to;

 • learn whether or not your personal data is being processed,
 • request information as to processing if it has been processed,
 • learn the purpose of personal data processing and whether the personal data is used appropriately in line with such purposes,
 • know the third parties to which your personal data is transferred domestically or abroad,
 • request correction if your personal data is incompletely or incorrectly processed,
 • request deletion or destruction of your personal data,
 • request the transmission of your correction, deletion, and destruction requests to third parties to whom your personal data has been transferred,
 • object to any consequence occurred against you by analyzing your processed data through automated systems,
 • request compensation in case you incur any damage due to the unlawful processing of personal data,
 • request restriction of data processing activities,
 • request data portability,
 • object to the occurrence of an adverse consequence by analyzing the processed data exclusively through automated systems, and
 • lodge a complaint with the relevant data protection authority and to claim damages in case of impairment because your personal data is processed in violation of the relevant legal legislation.

You can submit all your claims and questions with respect to such rights to [email protected]. Your requests will be answered as soon as possible and within thirty days at latest.

Spyke Games Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.
Mersis No: 0781087417300001


SPYKE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile, Spyke Hizmetleri’nin kullanımı ile bağlantılı olarak tarafınızca Şirketimiz’e sağlanan kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı ile bunların 3. kişilere aktarılmasının amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni, web siteleri, mobil uygulamalar, forumlar ve Spyke’ın her türlü blogu ve Spyke tarafından sağlanan diğer çevrimiçi veya çevrimdışı hizmetler için geçerlidir. Ayrıca, işbu Aydınlatma Metni, zaman zaman size sağlayabileceğimiz tüm platformlarda ve diğer hizmetlerde pazarlama ve reklamcılık faaliyetlerimiz için de geçerlidir. İşbu Aydınlatma Metni’nda oyunlarımız, web sitelerimiz ve diğer hizmetler toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır. 

Hizmetler’i kullandığınızda; veya herhangi bir şekilde Spyke ile iletişim kurduğunuzda Spyke, mevcut teknik imkanlar dahilinde bilgi ve işlemin niteliğine uygun olarak hakkınızda bilgi toplar. Kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekil ve amaçlarla sınırlı olarak, Spyke ve/veya Spyke aracılığıyla sınırlı bir şekilde kullanılabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Kişisel veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi; veriler üzerinde gerçekleştirilen elde etme, kaydetme, depolama, saklama, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, edinme, erişilebilir hale getirme, hizalama ve erişimi engelleme gibi tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu; Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No: 127 İç Kapı No: 59 Şişli, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne 269335-5 sicil numarası ile kayıtlı Spyke Yazılım Anonim Şirketi (“Spyke”)’dir.

2. Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçları

Spyke, Hizmetlerimiz’i cihazınıza indirdiğinizde veya kullandığınızda, bize geri bildirimlerinizi gönderdiğinizde, bilgilerinizi veya destek isteklerinizi doğrudan Spyke’a ilettiğinizde kişisel verilerinizi otomatik olarak toplayabilir. Spyke ayrıca Facebook, Apple App Store ve Google Play App Store platformlarından (bundan böyle “Platformlar” olarak anılacaktır) ve iş ortaklarından veri toplayabilir.

Hizmetler’i Kullanırken Toplanan Kişisel Verileriniz:

Spyke, gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında ve yasal mevzuat çerçevesinde, size daha iyi hizmet vermek, önerilerde bulunmak, Hizmetlerimiz’i geliştirmek ve güncellemek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Hizmetler’in kullanımını kolaylaştırmak için kişisel verilerinizi toplayabilir.

Hizmetler’i Platformlar aracılığıyla kullandığınızda, Spyke sizden ve/veya cihazınızdan belirli kişisel verileri toplayabilir. Bu bağlamda, Facebook üzerinden Hizmetler’e bağlıysanız, Spyke adınızı ve soyadınızı işleyebilir.

Ayrıca, diğer Spyke oyuncularının görebileceği şekilde bir oyuncu profili oluşturmanıza izin verebiliriz. Oyuncu profiliniz profil fotoğrafınız, adınız ve soyadınız, oyun kullanıcı adınız gibi bilgileri içerebilir. Kullanıcı adınız ve puanınız, skor tahtası özelliği içeren oyunlarımızda diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Oyun içi hizmet alımları için ödeme, Platformlar tarafından yürütülmektedir. Spyke, ödeme için Platformlar’la paylaştığınız adınız, soyadınız, kredi kartı numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verileri toplamaz; yalnızca siparişinizi yerine getirmek için satın aldığınız ürünlerin ödeme bilgileri bizimle paylaşılır.

Spyke ile İletişime Geçtiğinizde Toplanan Kişisel Veriler

Bizimle iletişime geçtiğinizde: Hizmetlerimiz hakkında bilgi istediğinizde, teknik destek talep ettiğinizde veya herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde iletişim bilgilerinizi (e-posta) talep edebiliriz. İletişim bilgileriniz, taleplerinizi yerine getirmek ve sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenecektir.

Yorumlar: Hizmetlerimiz hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşırken kişisel verilerinizi içeren verileri paylaşabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarının içeriği, tamamen gönüllü olarak sağladığınız verilerden oluşur. Paylaştığınız kişisel verilerinizi, karşılaştığınız sorunları çözmek ve isteğinizi yerine getirmek için işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi işlerken Spyke’ın dayandığı hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanız ve/veya talebinizin olması
 • Bu tür bilgilerin yürürlükteki yasalara veya düzenlemelere veya verilen bir mahkeme kararına veya idari emre uygun olarak ifşa edilmesinin gerekmesi
 • Bir sözleşmenin akdedilmesi ve yürürlüğü için gerekli olması
 • Spyke’ın veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olması
 • Herhangi bir hakkın kurulması, kullanılması ve korunması için gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize halel getirmeksizin, Spyke’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması

Kişisel verilerinizin açık rızaya dayanarak işlendiği veri işleme faaliyetlerinde, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Spyke’ın cihaz ve kullanım verilerinizi işleme konusundaki meşru menfaati, yasal mevzuat çerçevesinde size daha iyi hizmet sunmak, önerilerde bulunmak, hizmetlerini geliştirmek, Hizmetlerimiz’i geliştirmek ve güncellemek, ilgi ve tercihlerinize ilişkin çalışmalarda Hizmetler’in kullanımını kolaylaştırmaktır.

Spyke, size ait verileri ve her türlü gizli bilgiyi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilenler saklı kalmak üzere, kesin surette özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, bilgilerinizin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya gizli bilgilerin herhangi bir üçüncü kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Spyke tarafından alınan tüm gerekli veri güvenliği önlemlerine rağmen, gizli bilgiler sisteme yapılan saldırılar sonucunda hasar görürse veya üçüncü taraflarca ele geçirilirse, Spyke’ın bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Spyke, kamuya açık alanlarda yapmış olduğunuz yorumlarda ifşa ettiğiniz bilgilerin kullanımından veya üçüncü kişilerce gönderilen mesajlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Üyelik kaydını oluştururken kullandığınız adınızı, şifrenizi vb. bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşırsanız, üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgilerden kaynaklanabilecek zararlardan Spyke sorumlu olmayacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Bir kamu kurumunun kanunen kişisel veri talep etme yetkisine sahip olması durumunda, kişisel verileriniz yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak söz konusu yetkili kamu kurumuna aktarılabilir. Adli makamlardan gelen talepler de yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirilecektir.

Kişisel verileriniz iş ortaklarımıza ve servis sağlayıcılarımıza ancak Hizmetler’in size sunulması için gerekli olması halinde aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili mevzuat uyarınca;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • işlenmişse işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep etmek,
 • kişisel veri işlemenin amacını ve kişisel verilerin bu amaçlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • kişisel verilerinizin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,
 • kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltme talebinde bulunmak,
 • kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini istemek,
 • düzeltme, silme ve imha taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara iletilmesini istemek,
 • işlenmiş verilerinizi otomatik sistemler aracılığıyla analiz ederek aleyhinizde meydana gelen herhangi bir sonuca itiraz etmek,
 • kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğramanız durumunda tazminat talep etmek,
 • veri işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını istemek,
 • veri taşınabilirliği talep etmek,
 • işlenen verileri yalnızca otomatik sistemler yoluyla analiz ederek olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, ve
 • ilgili veri koruma otoritesine şikayette bulunmak ve kişisel verilerinizin ilgili yasal mevzuat ihlal edilerek işlendiği için zarar görmeniz durumunda tazminat talep etmek
 

haklarına sahipsiniz. Bu haklara ilişkin tüm istek ve sorularınızı [email protected] adresinden iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Spyke Yazılım Anonim Şirketi